PFERD
https://www.hartog.eu/de/agro/
PFERD
https://www.hartog.eu/de/agro/

Leghennen die in de opfokperiode de beschikking hebben over Hartog Compact Luzerne profiteren hier vooral in de legperiode van. In de legperiode blijkt veelal dat de hennen een mooier verenkleed bezitten en dat het foerageergedrag een positief effect heeft op de strooiselkwaliteit. Ruwvoer is op dit moment dus belangrijk voor de leghennen. Een investering in ruwvoer tijdens de opfok is zeker de moeite waard. Als de opfokhennen geen aanleg hebben om te verenpikken dan leren de jonge dieren wel scharrelen en ruwvoer opnemen. Hierdoor kan er sneller gecorrigeerd worden, tijdens de legperiode mochten de hennen alsnog gaan verenpikken. Ze weten eerder raad met de aangeboden maatregelen dan wanneer ze dit in de opfok niet hebben leren kennen. Uit de praktijk blijkt dat de hennen die in de opfokperiode kennis hebben gemaakt met ruwvoer, zich in de legperiode veel beter verdelen over de totale oppervlakte van de compartimenten.

Goede afspraken

Goede afspraken tussen het opfokbedrijf en het legbedrijf zijn daarom van essentieel belang. Alleen bij een regelmatige beschikbaarheid van Compact Luzerne in de opfokperiode, leren de hennen natuurlijk foerageergedrag aan. Hierdoor is de kans klein dat in een latere periode de hennen te veel ruwvoer opnemen, de opname van krachtvoer vermindert en de energiebalans wordt verstoord. Het verstrekken van ruwvoer is niet alleen geschikt in de biologische sector, ook de gangbare sector heeft baat bij gezonde leghennen. Luzerne heeft in een vroeg stadium al invloed op de ontwikkeling van een gezonde spiermaag en gezonde darmen. Een beter ontwikkelde spiermaag is gunstiger voor leghennen, met name om ondervoeding bij het aan de leg komen te voorkomen. Ondervoeding kan leiden tot problemen zoals slechte productie en leververvetting.

Risicoperiodes

Er zijn een aantal periodes in de opfok waarin de kans op verenpikken toeneemt. Dit zijn de eerste vier weken in de opfok, de ruiperiodes en de periodes waarin de hoeveelheid (dag)licht toeneemt. Het is daarom mogelijk om de eerste weken de Compact Luzerne in kleine mate aan te bieden op het kuikenpapier op de roosters. In de ruiperiodes zitten de hennen slordig in het verenkleed waardoor verenpikken eerder wordt uitgelokt. Lange dagen met veel licht vormen een risico omdat bij hennen na een uurtje of 8 scharrelen per dag de verveling toeslaat. In dit geval is een combinatie van Compact Luzerne met andere afleiding aan te bevelen.

Vezels

De Compact Luzerne geeft niet alleen afleiding maar voorziet ook in een lichamelijke behoefte, namelijk vezelrijk voer. De vezels stimuleren de werking van spiermaag en darmen. Darmen die uitstekend functioneren zijn minder gevoelig voor darmontsteking.