HORSE
https://www.hartog.eu/agro
HORSE
https://www.hartog.eu/agro

Wanneer je iets besteld via onze webshop hebben wij gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen. Hierdoor verwerken wij in onze webshop privacygevoelige gegevens. Bij Hartog zullen wij altijd zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Hier dragen wij zorg voor en zullen deze veilig bewaren.

Wij verwerken van iedereen gegevens die een bestelling plaatst, en een account aanmaakt, in de Hartog webshop. In enkele gevallen kan dit betekenen dat wij jouw gegevens ontvangen van iemand anders. Bijvoorbeeld wanneer iemand een bestelling op jouw adres laat bezorgen, hierbij zullen wij jouw NAW-gegevens ontvangen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou zullen verwerken wanneer je een bestelling plaatst zijn de volgende:

Doel

Wij hebben jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden nodig hieronder vind je een overzicht:

Nieuwsbrief

Wanneer je een account aanmaakt op de Hartog webshop kan je je ook aanmelden voor de Hartog nieuwsbrief (FeedNews). Hierin zullen wij jou informeren over de producten en op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en nieuws over Hartog. Elke nieuwsbrief heeft een link (onderin) waarmee je je af kunt melden.

Contact

Bij het aanmaken van een account worden er verschillende persoonsgegevens van jou gevraagd. Hieronder zitten ook gegevens waarmee wij contact met jou kunnen opnemen. Dit kan gebeuren wanneer er een probleem is met jouw bestelling of wanneer wij extra informatie nodig hebben.

Publicatie

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen zullen niet gepubliceerd worden

Delen met derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen aan derden en zullen jouw gegevens uitsluitend gebruiken wanneer dit nodig is om de overeenkomst met jou te uit te voeren, de website te verbeteren (hierbij wordt mogelijk jouw IP-adres verwerkt) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de bezorgpartij) hebben wij afspraken gemaakt over dat wij een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bewaken. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Wij maken bij Hartog gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierbij wordt gemeten hoeveel bezoekers de Hartog website bezoeken, op welk tijdstip, vanuit welke regio/land, op welke manier de bezoeker op onze website terecht is gekomen, welke pagina’s er worden bezocht en of er foutmeldingen zijn opgetreden. De gegevens die wij hiervoor verzamelen worden gebruikt om de website voor onder andere jou te optimaliseren.

Wij maken op de Hartog website en webshop geen gebruik van cookies.

Beveiliging

Uiteraard nemen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen om misbruik te voorkomen. Hierbij gaan wij ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen.

Inzage

Wanneer je jouw persoonsgegevens in wilt zien, corrigeren of verwijderen kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Hiernaast kan je altijd een verzoek indienen om alle gegevens die wij van jou hebben door te sturen. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek ook echt van jou komt zullen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen bij het verzoek. Wij raden aan om deze kopie jouw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart te maken ter bescherming van jouw privacy.

Wijzigingen

Wij van Hartog behouden het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Op de webite van Hartog is altijd de meest recente versie te vinden.