HORSE
https://www.hartog.eu/agro
HORSE
https://www.hartog.eu/agro

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen betreft “retourneren/herroepingsrecht”.

Andere meest gestelde vragen vindt u onder:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht voor goederen

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 7, 1658CA, info@hartog.eu, +31 (0)229 58 1232) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Grasdrogerij Hartog B.V. Mijnsherenweg 7, 1658CA, info@hartog.eu

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wat is jullie retourtermijn?

Je kunt jouw product retourneren wanneer deze niet naar wens is of je het verkeerde product ontvangen heeft. Retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, hierbij moet het product onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Hoe kan ik mijn product ruilen/retourneren?

Wanneer je een product hebt ontvangen welke niet naar wens is dan je dit retourneren. Retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Het product moet onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Wanneer je een product wilt retourneren is het van belang om contact op te nemen met Hartog zodat wij persoonlijk met jou kunnen afstemmen hoe het product geretourneerd wordt.

Contact opnemen kan op de volgende manieren:

  • Bel naar + 31 (0) 229 58 12 32 (ma t/m vrij van 8:00 tot 17:00 uur, za van 9:00 t/m 13:00 uur)
  • Stuur een e-mail naar verkoop@hartog-lucerne.nl, hiervoor kan ook gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Kan ik het product ook terugbrengen bij een van jullie verkooppunten?

Wanneer je een bestelling zelf wilt terugbrengen kun je dit enkel doen bij Hartog zelf (Lambertschaag). Jouw product bij een van onze verkooppunten terugbrengen is helaas niet mogelijk.